Skip navigation

Search results

Showing 1006 to 1020 of 1029 results

Safonau sy’n berthnasol i addysg a hyfforddiant

Y safonau yr ydym yn asesu rhaglenni addysg a hyfforddiant yn eu herbyn.

Egwyddorion Tiwtoriaeth

Helpu gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal drwy gyfnodau pontio yn eu gyrfa

Y proffesiynau

Ar hyn o bryd rydym yn rheoleiddio aelodau 15 proffesiwn

Polisïau

Gwybodaeth am bolisïau'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, yn cynnwys data, caffael, rhyddid gwybodaeth a’r Gymraeg.

Yr hyn a wnawn

Rydym yn cadw cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

Beth yw’r HCPC?

Rydym wedi cynhyrchu animeiddiad i egluro sut rydym yn gweithredu a sut mae’r HCPC o fudd i’r rhai sy’n cofrestru yn ogystal ag i ddefnyddwyr y gwasanaethau

Rhaglenni wedi’u cymeradwyo

Rydym yn dal cofrestr o’r holl raglenni wedi’u cymeradwyo sy’n bodloni’n Safonau ar gyfer y proffesiynau rydyn ni’n eu rheoleiddio.

DPP

Mae datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid. Rhaid i gofrestreion ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn aros yn gofrestredig gyda ni.

Top