Skip navigation

Canlyniadau chwilio

Yn dangos 1 i 15 o 2506 canlyniadau

Cysylltwch â ni

Sut mae cysylltu â ni

Safonau

Er mwyn parhau i fod wedi cofrestru gyda ni, mae'n rhaid i unigolion cofrestredig barhau i gyrraedd y safonau a bennwyd gennym ar gyfer pob proffesiwn. Defnyddir y safonau hyn i benderfynu ar 'addasrwydd i ymarfer' cofrestreion.

Cofrestru

Popeth y mae angen ichi ei wybod am ymuno, adnewyddu a gadael Cofrestr y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

Sut mae gwirio

Sut mae gwirio’r Gofrestr, a beth mae’r canlyniadau yn ei olygu

Pwy ydyn ni’n ei reoleiddio

Gwybodaeth am bwy a beth rydyn ni’n ei rheoleiddio

Codi pryderon

Os nad yw unigolyn cofrestredig yn bodloni ein safonau, gallwn gymryd camau a allai gynnwys eu hatal rhag ymarfer. Mae hyn yn golygu os ydych yn anfodlon ar y driniaeth neu'r gofal a gewch, neu'n poeni am ymddygiad neu iechyd gweithiwr cofrestredig, gallwch chi bob amser godi eich pryderon gyda ni.

Top