Skip navigation

Search results

Showing 1 to 15 of 550 results

Managing risk: infection prevention and control

The factors to consider in applying our standards during the COVID-19 pandemic

Developing resilience

The factors to consider in applying our standards during the COVID-19 pandemic

Gwirio’r Gofrestr

Rydym yn cadw Cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy’n cyrraedd ein safonau o ran eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd.

Chwiliad Lluosog - Gweithwyr Cofrestredig

Os ydych yn gyflogwr, efallai y byddai’r ‘chwiliad lluosog - gweithwyr cofrestredig’ o gymorth ichi. Mae hyn yn caniatáu ichi wirio statws cofrestru hyd at 100 o unigolion ar unwaith

Top