Skip navigation

Search results

Showing 3001 to 3015 of 3035 results

Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg

Cyflwynir y safonau, mewn termau cyffredinol, sut ydyn ni'n disgwyl i gofrestryddion ymddwyn

Safonau hyfedredd

Y safonau proffesiynol y mae'n rhaid i bawb sy’n cofrestru eu bodloni er mwyn cael eu cofrestru, a pharhau ar y Gofrestr.

Datblygiad proffesiynol parhaus

DPP yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid

Safonau sy’n berthnasol i addysg a hyfforddiant

Y safonau yr ydym yn asesu rhaglenni addysg a hyfforddiant yn eu herbyn.

Egwyddorion Tiwtoriaeth

Helpu gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal drwy gyfnodau pontio yn eu gyrfa

Y proffesiynau

Ar hyn o bryd rydym yn rheoleiddio aelodau 15 proffesiwn

Top