Skip navigation

Search results

Showing 1036 to 1042 of 1042 results

DPP

Mae datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid. Rhaid i gofrestreion ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn aros yn gofrestredig gyda ni.

Aelodau o’r hyb cyhoeddus

Gwybodaeth, canllawiau a chefnogaeth i’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau pobl sy’n gofrestredig gyda’r HCPC

Gwirio’r Gofrestr

Rydym yn cadw Cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy’n cyrraedd ein safonau o ran eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd.

Amdanom Ni

Rheolydd ydym, a chawsom ein sefydlu i amddiffyn y cyhoedd.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn cadw cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

Addysg

Rydym yn cymeradwyo ac yn monitro rhaglenni yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y proffesiynau rydyn ni’n eu rheoleiddio

Canolfan y cyfryngau

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am bob agwedd o’n cysylltiadau allanol

Top