Skip navigation

Search results

Showing 2716 to 2730 of 2746 results

How we’re supporting you with the updates to our standards of proficiency

Adam Haxell, Strategic Relationships Lead, sets out the activities in this key period of engagement, to raise awareness of our updated standards and help registrants overcome any barriers they may face in meeting them.

Revisions to the standards of proficiency

A summary of the changes to, and review process for, our standards of proficiency that come into effect on 1 September 2023

Readmission

This section is for applicants who have previously been on the Register and would like to re-join it

Y proffesiynau

Ar hyn o bryd rydym yn rheoleiddio aelodau 15 proffesiwn

Polisïau

Gwybodaeth am bolisïau'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, yn cynnwys data, caffael, rhyddid gwybodaeth a’r Gymraeg.

Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg

Cyflwynir y safonau, mewn termau cyffredinol, sut ydyn ni'n disgwyl i gofrestryddion ymddwyn

Yr hyn a wnawn

Rydym yn cadw cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

Medrusrwydd

Dyma'r safonau rydym wedi'i gynhyrchu ar gyfer ymarfer y proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio yn ddiogel ac yn effeithiol.

Top