Skip navigation

Search results

Showing 901 to 915 of 919 results

Yr hyn a wnawn

Rydym yn cadw cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

Rhaglenni wedi’u cymeradwyo

Rydym yn dal cofrestr o’r holl raglenni wedi’u cymeradwyo sy’n bodloni’n Safonau ar gyfer y proffesiynau rydyn ni’n eu rheoleiddio.

Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg

Cyflwynir y safonau, mewn termau cyffredinol, sut ydyn ni'n disgwyl i gofrestryddion ymddwyn

Medrusrwydd

Dyma'r safonau rydym wedi'i gynhyrchu ar gyfer ymarfer y proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio yn ddiogel ac yn effeithiol.

Datblygiad proffesiynol parhaus

DPP yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid

Safonau sy’n berthnasol i addysg a hyfforddiant

Y safonau yr ydym yn asesu rhaglenni addysg a hyfforddiant yn eu herbyn.

Chwiliad Lluosog - Gweithwyr Cofrestredig

Os ydych yn gyflogwr, efallai y byddai’r ‘chwiliad lluosog - gweithwyr cofrestredig’ o gymorth ichi. Mae hyn yn caniatáu ichi wirio statws cofrestru hyd at 100 o unigolion ar unwaith

Gwirio’r Gofrestr

Rydym yn cadw Cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy’n cyrraedd ein safonau o ran eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd.

Amdanom Ni

Rheolydd ydym, a chawsom ein sefydlu i amddiffyn y cyhoedd.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn cadw cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

Addysg

Rydym yn cymeradwyo ac yn monitro rhaglenni yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y proffesiynau rydyn ni’n eu rheoleiddio

DPP

Mae datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid. Rhaid i gofrestreion ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn aros yn gofrestredig gyda ni.

Top