Skip navigation

Search results

Showing 3046 to 3058 of 3058 results

Beth yw’r HCPC?

Rydym wedi cynhyrchu animeiddiad i egluro sut rydym yn gweithredu a sut mae’r HCPC o fudd i’r rhai sy’n cofrestru yn ogystal ag i ddefnyddwyr y gwasanaethau

DPP

Mae datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid. Rhaid i gofrestreion ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn aros yn gofrestredig gyda ni.

Gwirio’r Gofrestr

Rydym yn cadw Cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy’n cyrraedd ein safonau o ran eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd.

Amdanom Ni

Rheolydd ydym, a chawsom ein sefydlu i amddiffyn y cyhoedd.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn cadw cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

Addysg

Rydym yn cymeradwyo ac yn monitro rhaglenni yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y proffesiynau rydyn ni’n eu rheoleiddio

Chwiliad Lluosog - Gweithwyr Cofrestredig

Os ydych yn gyflogwr, efallai y byddai’r ‘chwiliad lluosog - gweithwyr cofrestredig’ o gymorth ichi. Mae hyn yn caniatáu ichi wirio statws cofrestru hyd at 100 o unigolion ar unwaith

Aelodau o’r hyb cyhoeddus

Gwybodaeth, canllawiau a chefnogaeth i’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau pobl sy’n gofrestredig gyda’r HCPC

Newyddion a digwyddiadau

This section contains information on all aspects of our external communications

Canolfan y cyfryngau

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am bob agwedd o’n cysylltiadau allanol

Adnoddau

Search for resource by topic

Top