Skip navigation

Be open when things go wrong

As a student you should:

 • tell an appropriate member of staff at your education provider or practice placement provider if something has gone wrong in any care, treatment or other services you have carried out involving a service user.
 • co-operate with members of staff at your education provider and practice placement provider if something has gone wrong in any care, treatment or other services you have carried out involving a service user. You should learn from this experience.
 • tell an appropriate member of staff at your education provider or practice placement provider if a service user or carer wants to raise concerns about any care, treatment or other services they have received.

Related content

What the standard says:


 • Bod yn agored gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

  8.1 Rhaid i chi fod yn agored ag onest pan fydd rhywbeth wedi mynd o chwith gyda'r gofal, triniaeth neu wasanaethau eraill a ddarperwch trwy:
  – hysbysu defnyddwyr gwasanaeth neu, ble fo'n briodol, eu gofalwyr, bod rhywbeth wedi mynd o'i le;
  – ymddiheuro;
  – cymryd camau i unioni pethau os yn bosibl; a
  – gwneud yn siwwˆ r bod defnyddwyr gwasanaeth neu, ble fo'n briodol, eu gofalwyr, yn derbyn esboniad llawn a phrydlon o beth sydd wedi digwydd ac unrhyw effeithiau tebygol.

  Delio â phryderon a chwynion

  8.2 Rhaid i chi gefnogi defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sydd eisiau codi pryderon ynghylch yr ofal, triniaeth neu wasanaethau eraill a dderbyniont.

  8.3 Rhaid i chi roi ymateb cynorthwyol ac onest i unrhyw sy'n cwyno
  ynghylch yr ofal, triniaeth neu wasanaethau eraill a dderbyniont.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/09/2020
Top