Skip navigation
Incoming calls: There is currently an issue with receiving calls. We are working on fixing this issue, and we ask that you call back later.

Byddwch yn Sicr - gwiriwch y Gofrestr a dewch o hyd i weithiwr proffesiynol

Byddwch yn sicr y gallwch ymddiried yn y gweithiwr proffesiynol rydych yn eu gweld.

Rydym yn cynnal Cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy’n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd.

I wirio’r Gofrestr, bydd angen i chi wybod:

  • Beth yw proffesiwn yr unigolyn rydych am wirio eu cofrestriad.
  • Naill ai eu cyfenw neu eu rhif cofrestru*

*Mae gan rif cofrestru hyd at chwe rhif, ac mae’n dechrau â naill ai dwy neu dair llythyren, er enghraifft PH123456.

Gwiriwch y Gofrestr

Mae proffesiynau eraill, megis meddygon, nyrsys a deintyddion, yn cael eu rheoleiddio gan sefydliadau ar wahân.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 05/12/2023
Top