Skip navigation

Beth dylech ei ddisgwyl gan eich gweithiwr iechyd a gofal proffesiynol

Dylai lefel y gofal a gewch gan weithiwr proffesiynol cofrestredig fodloni ein safonau

Rhaid i’r holl weithwyr proffesiynol sydd ar ein Cofrestr fodloni ein safonau. Mae hynny’n golygu gwneud y pethau canlynol.

Eich trin chi fel unigolyn

  • Parchu eich anghenion, eich F7dymuniadau a chyfrinachedd
  • Cyfathrebu â chi mewn ffordd y galllwch ei deall.

Bod yn onest a meithrin ymddiriedaeth

  • Dweud wrthoch chi os bydd pethau’n mynd o’u lle yn eich gofal neu driniaeth.
  • Gwneud yr hyn y gallant er mwyn unioni pethau
  • Cynnal y berthynas yn un broffesiynol.

Blaenoriaethu eich diogelwch

  • Gwneud beth maent yn ei wybod a’i ddeall yn unig, neu eich cyfeirio at weithiwr proffesiynol arall.
  • Dysgu o gamgymeriadau.
  • Codi llais os bydd ganddynt bryderon am eich diogelwch
Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 05/12/2023
Top