Skip navigation
Incoming calls: There is currently an issue with receiving calls. We are working on fixing this issue, and we ask that you call back later.

HCPC launches consultation on changes to registration fees

24 Medi 2018

The Health and Care Professions Council (HCPC) has today launched a consultation on proposals to increase the registration fees it charges.

In the consultation, we are proposing an increase in the renewal fee from £90 to £106 per year, with a similar level of increases to the other fees we charge. 

The increases are needed to support our new strategic focus of promoting professionalism and preventing fitness to practise issues from arising. We also need to continue to invest in the services we offer to registrants. The consultation takes place in the context of keeping pace with the cost of inflation and the impact on our operations and income when social workers in England transfer to Social Work England in 2019.

As an independent regulator, we are self-financing with our operating costs funded entirely by the professionals on our Register. We do not receive any regular funding from the Government and we do not hold large reserves.

Marc Seale, HCPC’s Chief Executive and Registrar said:

“The revenue we generate from our registrant fees will ensure we can significantly increase our efforts towards preventing problems rather than taking action afterwards. It will also enable us to provide up to date services through the use innovation and technology. 

“The consultation sets out where the registrants’ fees are spent and why the increases are needed. It highlights how these increases compare to our existing fees and provides information on our financial performance, including the efficiencies we have already made. It also shows how the proposed increases compare with other regulators. If adopted, we would continue to have the lowest renewal fee of all the health and care regulators overseen by the Professional Standards Authority (PSA).”


The consultation will close on Friday 14 December 2018.

If the proposals are adopted the changes would be effective from 1 October 2019. Existing registrants would pay the new renewal fee when their profession next renews its registration.

Social workers in England will be moving to a new regulator next year. If there is no change to this, these proposals will not affect them. However, in order to continue practising, they must renew their registration with us between 1 September and 30 November 2018.

For further information please contact Anna Hill in HCPC’s press office on 020 7840 9806 or email press@hcpc-uk.org

To find out more about the proposed fees consultation and to take part visit https://www.hcpc-uk.org/news-and-events/consultations/2018/consultation-on-hcpc-registration-fees/

 

Notes to editors

The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.


The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. The full list of protected titles can be found below.


The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.


To contact us via social media, use the Twitter handle @The_HCPC or search the Health and Care Professions Council on Facebook or LinkedIn.

Proffesiynau a theitlau gwarchodedig

 • Mae therapydd seicolegol yn therapydd celfyddydau sydd â phrofiad a hyfforddiant sy’n seiliedig ar y celfyddydau mewn ymyriadau seicolegol yn defnyddio drama, cerddoriaeth neu gelf fel eu prif gyfrwng cyfathrebu.

  Teitlau gwarchodedig

  • Seicotherapydd celf
  • Therapydd celf
  • Dramatherapydd
  • Therapydd cerdd
 • Mae gwyddonydd biofeddygol yn dadansoddi samplau o gleifion er mwyn darparu data i helpu meddygon i ddiagnosio a thrin afiechyd.

  Teitlau gwarchodedig

  • Gwyddonydd biofeddygol

   

 • Mae ciropodydd /podiatrydd yn diagnosio ac yn trin anhwylderau, afiechydon ac anffurfiadau’r traed.

  Teitlau gwarchodedig

  • Ciropodydd
  • Podiatrydd
 • Mae gwyddonydd clinigol yn goruchwylio profion arbenigol ar gyfer diagnosio a rheoli afiechyd. Maent yn cynghori meddygon ynglŷn a phrofion a dehongli data, ac yn cynnal ymchwil er mwyn dod i ddeall afiechydon.

  Teitlau gwarchodedig

  • Gwyddonydd clinigol

   

 • Mae deietegydd yn defnyddio gwyddor maeth i greu cynlluniau bwyta ar gyfer cleifion at ddibenion trin cyflyrau meddygol. Maent yn hybu iechyd da drwy helpu i hwyluso newid cadarnhaol o ran dewisiadau bwyd.

  Teitlau gwarchodedig

  • Deietegydd
  • Deietegydd

   

 • Mae cyflenwyr cymhorthion clyw yn gweithio mewn ymarfer preifat i asesu, ffitio a darparu ôl-ofal ynghylch cymhorthion clyw.

  Teitlau gwarchodedig

  • Cyflenwr cymhorthion clyw

  Rydym hefyd yn rheoleiddio swyddogaeth warchodedig cyflenwr cymhorthion clyw.

 • Mae therapydd galwedigaethol yn defnyddio gweithgareddau penodol er mwyn cyfyngu ar effeithiau anabledd a hyrwyddo annibyniaeth ym mhob agwedd ar fywyd beunyddiol.

  Teitlau gwarchodedig

  • Therapydd galwedigaethol

   

 • Mae ymarferwyr adrannau llawfeddygol yn darparu gofal wedi’i deilwra a chymorth medrus i'r unigolyn ochr yn ochr â chydweithwyr meddygol a nyrsio yn ystod camau anaesthetig, llawfeddygol ac adfer triniaeth lawfeddygol.

  Teitlau gwarchodedig

  • Ymarferydd adrannau llawfeddygolz
 • Mae orthoptydd yn arbenigo mewn diagnosio a thrin problemau golwg sy’n gysylltiedig â symudiad ac aliniad y llygaid.

  Teitlau gwarchodedig

  • Orthoptydd

   

 • Mae parafeddygon yn darparu gofal a thriniaeth arbenigol i gleifion sydd naill ai â salwch acíwt neu sydd wedi’u hanafu. Gallant roi ystod o gyffuriau a chynnal technegau llawfeddygol penodol.

  Teitlau gwarchodedig

  • Parafeddyg

   

 • Mae ffisiotherapyddion yn ymdrin â gweithrediad a symudiad y corff dynol, ac yn helpu pobl i gyflawni eu llawn botensial corfforol. Maent yn defnyddio dulliau ffisegol i hyrwyddo, cynnal ac adfer llesiant.

  Teitlau gwarchodedig

  • Ffisiotherapydd
  • Therapydd ffisegol

   

 • Mae seicoleg yn astudiaeth wyddonol sy'n ymrin â phobl, y meddwl ac ymddygiad.. Mae seicolegwyr yn ceisio deall rôl gweithrediadau meddyliol yn ymddygiad unigolion ac mewn ymddygiad cymdeithasol.

  Teitlau gwarchodedig

  • Ymarferydd seicoleg
  • Seicolegydd cofrestredig
  • Seicolegydd clinigol
  • Seicolegydd fforensig
  • Seicolegydd cwnsela
  • Seicolegydd iechyd
  • Seicolegydd addysg
  • Seicolegydd galwedigaethol
  • Seicolegydd chwaraeon ac ymarfer corff

   

 • Mae prosthetyddion / orthotyddion yn cyflenwi prostheses ac orthoses i gleifion. Mae prosthesis yn ddyfais sy’n cymryd lle rhan golledig o’r corff. Caiff orthosis ei osod ar ran bresennol o’r corff.

  Teitlau gwarchodedig

  • Prosthetydd
  • Orthotydd

   

 • Mae radiograffwyr therapiwtig yn cynllunio a darparu triniaeth drwy ddefnyddio ymbelydredd.

  Mae radiograffwyr diagnostig yn cynhyrchu a dehongli delweddau o’r corff o ansawdd uchel er mwyn diagnosio anafiadau ac afiechydon.

  Teitlau gwarchodedig

  • Radiograffydd
  • Radiograffydd diagnostig
  • Radiograffydd therapiwtig
 • Mae therapydd iaith a lleferydd yn asesu, trin a helpu i atal anawsterau lleferydd, iaith a llyncu.

  Teitlau gwarchodedig

  • Therapydd iaith a lleferydd
  • Therapydd lleferydd
Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/11/2018
Top