Skip navigation

Ar hyn o bryd rydym yn rheoleiddio aelodau o 15 o broffesiynau:

Mae'r tabl isod yn dangos y proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio a'u teitlau gwarchodedig cyfatebol.


 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Seiciotherapydd celf
  • Therapydd celf
  • Therapydd drama
  • Therapydd cerddoriaeth
  • Gwyddonydd biofeddygol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Gwyddonydd biofeddygol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Ciropodyddion
  • Podiatrydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Gwyddonwyr clinigol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Dietegydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Dosbarthwr cymhorthion clyw

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Therapydd galwedigaethol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Ymarferydd adran lawfeddygol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Orthoptydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Parafeddyg

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Therapydd corfforol
  • Ffisiotherapydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Seicolegydd clinigol
  • Seicolegydd cynghori
  • Seicolegydd Addysg
  • Seicolegydd fforensig
  • Seicolegydd Iechyd
  • Seicolegydd galwedigaethol
  • Seicolegydd ymarferydd
  • Seicolegydd cofrestredig
  • seicolegydd chwaraeon ac ymarfer corff

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Orthotydd
  • Prosthetydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Radiograffydd diagnostig
  • Radiograffydd
  • Radiograffydd Therapiwtig

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Therapydd lleferydd ac iaith
  • Therapydd lleferydd
Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 18/09/2018
Top