Skip navigation

#MyHCPCStandards webinar - Standard 3

Work within the limits of your knowledge and skills

What the standard says:

 • Cadw o fewn eich cwmpas ymarfer

  3.1 Rhaid i chi gadw o fewn eich cwmpas ymarfer trwy ymarfer yn y meysydd ble mae gennych wybodaeth, sgiliau a phrofiad priodol ar eu cyfer yn unig.

  3.2 Rhaid i chi gyfeirio defnyddiwr gwasanaeth at ymarferwr arall os yw'r gofal, triniaeth neu wasanaethau eraill maent angen tu hwnt i'ch cwmpas ymarfer.

  Cynnal a datblygu eich gwybodaeth a sgiliau

  3.3 Rhaid i chi gadw eich gwybodaeth a sgiliau yn gyfredol a pherthnasol i'ch cwmpas ymarfer trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus.

  3.4 Rhaid i chi fod yn gyfredol gydag a dilyn y gyfraith, ein canllaw ac unrhyw ofynion eraill sy'n berthnasol i'ch ymarfer.

  3.5 Rhaid i chi ofyn am adborth a'i ddefnyddio i wella eich ymarfer.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/11/2020
Top