Skip navigation

Datblygiad proffesiynol parhaus

DPP yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid

Rhaid i gofrestreion ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn aros yn gofrestredig gyda ni.

Mae’r safonau datblygiad proffesiynol parhaus ar gael yn ein hadran gyhoeddiadau, gan gynnwys cyfieithiad Cymraeg.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 06/09/2018
Top