Skip navigation

HCPC launches consultation on revised Standards for prescribing

01 Hyd 2018

The Health and Care Professions Council (HCPC) has today launched a consultation on draft revised Standards for prescribing

Currently, members of five professions that we regulate may complete post-registration training to become non-medical prescribers. In September 2018, over 1,400 professionals on the HCPC Register held an annotation for prescribing.

The HCPC’s current Standards for prescribing were published in August 2013. Since this time, we have seen a number of important changes in non-medical prescribing practice and regulation. In 2016 to 2017, we also updated our Standards of education and training for pre-registration programmes (‘the SETs’).

Katherine Timms, Head of Policy and Standards, commented:

“The purpose of the review of the Standards for prescribing has been to ensure that they remain effective and fit for purpose; are well understood by our stakeholders and the public; and take account of change, including changes in practice, legislation, technology, guidelines and wider society. 

We believe that the legal framework for nonmedical prescribing will continue to grow and change over time. Our Standards for prescribing therefore need to be agile and able to accommodate change.”


Prescribing is also an area where there is considerable regulatory duplication. Several different regulators have responsibilities to quality assure the same skills, and even the same education and training programmes, for different professions.

We believe it is sensible to set the same standards for the same skills, where we are able to and it is appropriate to do so.

Opening on Monday 1 October 2018, the 13 week consultation runs until Friday 4 January 2019. We would like to implement revised Standards for prescribing for the 2019/2020 academic year.

To take part in the consultation, complete our online survey, email consultation@hcpc-uk.org or write to Consultation on revised Standards for prescribing, Policy and Standards Department, Health and Care Professions Council, Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU.

ENDS

For further press information, please contact Anna Hill in HCPC’s press office on 020 7840 9806 or email press@hcpc-uk.org

Further information
 • The consultation will run from Monday 1 October 2018 to Friday 4 January 2019.
 • For further information about the consultation, please contact Sarah Ritchie, Policy Officer, policy@hcpc-uk.org
 • Responses to the document can be made by:

  • Completing our easy-to-use online survey: www.research.net/r/X32HY5Z
  • Emailing us at: consultation@hcpc-uk.org
  • Writing to: 

Consultation on revised Standards for prescribing
Policy and Standards Department 
Health and Care Professions Council 
Park House 
184 Kennington Park Road
London SE11 4BU

Notes to editors

The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.


The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. The full list of protected titles can be found below.


The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.


To contact us via social media, use the Twitter handle @The_HCPC or search the Health and Care Professions Council on Facebook or LinkedIn.

Proffesiynau a theitlau gwarchodedig

 • Mae therapydd seicolegol yn therapydd celfyddydau sydd â phrofiad a hyfforddiant sy’n seiliedig ar y celfyddydau mewn ymyriadau seicolegol yn defnyddio drama, cerddoriaeth neu gelf fel eu prif gyfrwng cyfathrebu.

  Teitlau gwarchodedig

  • Seicotherapydd celf
  • Therapydd celf
  • Dramatherapydd
  • Therapydd cerdd
 • Mae gwyddonydd biofeddygol yn dadansoddi samplau o gleifion er mwyn darparu data i helpu meddygon i ddiagnosio a thrin afiechyd.

  Teitlau gwarchodedig

  • Gwyddonydd biofeddygol

   

 • Mae ciropodydd /podiatrydd yn diagnosio ac yn trin anhwylderau, afiechydon ac anffurfiadau’r traed.

  Teitlau gwarchodedig

  • Ciropodydd
  • Podiatrydd
 • Mae gwyddonydd clinigol yn goruchwylio profion arbenigol ar gyfer diagnosio a rheoli afiechyd. Maent yn cynghori meddygon ynglŷn a phrofion a dehongli data, ac yn cynnal ymchwil er mwyn dod i ddeall afiechydon.

  Teitlau gwarchodedig

  • Gwyddonydd clinigol

   

 • Mae deietegydd yn defnyddio gwyddor maeth i greu cynlluniau bwyta ar gyfer cleifion at ddibenion trin cyflyrau meddygol. Maent yn hybu iechyd da drwy helpu i hwyluso newid cadarnhaol o ran dewisiadau bwyd.

  Teitlau gwarchodedig

  • Deietegydd
  • Deietegydd

   

 • Mae cyflenwyr cymhorthion clyw yn gweithio mewn ymarfer preifat i asesu, ffitio a darparu ôl-ofal ynghylch cymhorthion clyw.

  Teitlau gwarchodedig

  • Cyflenwr cymhorthion clyw

  Rydym hefyd yn rheoleiddio swyddogaeth warchodedig cyflenwr cymhorthion clyw.

 • Mae therapydd galwedigaethol yn defnyddio gweithgareddau penodol er mwyn cyfyngu ar effeithiau anabledd a hyrwyddo annibyniaeth ym mhob agwedd ar fywyd beunyddiol.

  Teitlau gwarchodedig

  • Therapydd galwedigaethol

   

 • Mae ymarferwyr adrannau llawfeddygol yn darparu gofal wedi’i deilwra a chymorth medrus i'r unigolyn ochr yn ochr â chydweithwyr meddygol a nyrsio yn ystod camau anaesthetig, llawfeddygol ac adfer triniaeth lawfeddygol.

  Teitlau gwarchodedig

  • Ymarferydd adrannau llawfeddygolz
 • Mae orthoptydd yn arbenigo mewn diagnosio a thrin problemau golwg sy’n gysylltiedig â symudiad ac aliniad y llygaid.

  Teitlau gwarchodedig

  • Orthoptydd

   

 • Mae parafeddygon yn darparu gofal a thriniaeth arbenigol i gleifion sydd naill ai â salwch acíwt neu sydd wedi’u hanafu. Gallant roi ystod o gyffuriau a chynnal technegau llawfeddygol penodol.

  Teitlau gwarchodedig

  • Parafeddyg

   

 • Mae ffisiotherapyddion yn ymdrin â gweithrediad a symudiad y corff dynol, ac yn helpu pobl i gyflawni eu llawn botensial corfforol. Maent yn defnyddio dulliau ffisegol i hyrwyddo, cynnal ac adfer llesiant.

  Teitlau gwarchodedig

  • Ffisiotherapydd
  • Therapydd ffisegol

   

 • Mae seicoleg yn astudiaeth wyddonol sy'n ymrin â phobl, y meddwl ac ymddygiad.. Mae seicolegwyr yn ceisio deall rôl gweithrediadau meddyliol yn ymddygiad unigolion ac mewn ymddygiad cymdeithasol.

  Teitlau gwarchodedig

  • Ymarferydd seicoleg
  • Seicolegydd cofrestredig
  • Seicolegydd clinigol
  • Seicolegydd fforensig
  • Seicolegydd cwnsela
  • Seicolegydd iechyd
  • Seicolegydd addysg
  • Seicolegydd galwedigaethol
  • Seicolegydd chwaraeon ac ymarfer corff

   

 • Mae prosthetyddion / orthotyddion yn cyflenwi prostheses ac orthoses i gleifion. Mae prosthesis yn ddyfais sy’n cymryd lle rhan golledig o’r corff. Caiff orthosis ei osod ar ran bresennol o’r corff.

  Teitlau gwarchodedig

  • Prosthetydd
  • Orthotydd

   

 • Mae radiograffwyr therapiwtig yn cynllunio a darparu triniaeth drwy ddefnyddio ymbelydredd.

  Mae radiograffwyr diagnostig yn cynhyrchu a dehongli delweddau o’r corff o ansawdd uchel er mwyn diagnosio anafiadau ac afiechydon.

  Teitlau gwarchodedig

  • Radiograffydd
  • Radiograffydd diagnostig
  • Radiograffydd therapiwtig
 • Mae therapydd iaith a lleferydd yn asesu, trin a helpu i atal anawsterau lleferydd, iaith a llyncu.

  Teitlau gwarchodedig

  • Therapydd iaith a lleferydd
  • Therapydd lleferydd
Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/11/2018
Top