Skip navigation

#MyHCPCStandards webinar - Standard 1

Promote and protect the interest of service users and carers

What the standard says:


 • Trin defnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr gyda pharch

  1.1 Rhaid i chi drin defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr fel unigolion, gan barchu eu preifatrwydd ac urddas.

  1.2 Rhaid i chi weithio mewn partneriaeth gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, gan eu cynnwys, ble fo'n briodol, mewn penderfyniadau am ofal, triniaeth neu wasanaethau eraill i'w darparu.

  1.3 Rhaid i chi annog a helpu defnyddwyr gwasanaeth, ble fo'n briodol, i gynnal eu hiechyd a lles eu hunain, ac i'w cefnogi er mwyn iddynt allu gwneud penderfyniadau gwybodus. 

  Sicrhewch fod gennych gydsyniad

  1.4 Rhaid i chi sicrhau bod gennych gydsyniad defnyddwyr gwasanaeth neu awdurdod priodol arall cyn i chi ddarparu gofal, triniaeth neu wasanaethau eraill. 

  Herio gwahaniaethu

  1.5 Ni ddylech wahaniaethu yn erbyn defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr na chydweithwyr trwy ganiatáu i'ch barnau personol effeithio ar eich perthnasau proffesiynol na gofal, triniaeth na gwasanaethau eraill a ddarperir gennych.

  1.6 Rhaid i chi herio cydweithwyr os ydych chi'n meddwl eu bod wedi gwahaniaethu yn erbyn, neu eu bod yn gwahaniaethu yn erbyn, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chydweithwyr.

  Cynnal terfynau priodol

  1.7 Rhaid i chi gadw eich perthynas gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn broffesiynol.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/11/2020
Top