Skip navigation

Which professions do HCPC regulate?

We protect the public by regulating 15 health and care professions

The professions we regulate have one or more designated titles that are protected by law and professionals must be registered to use them.

Mae'r tabl isod yn dangos y proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio a'u teitlau gwarchodedig cyfatebol.


 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Seiciotherapydd celf
  • Therapydd celf
  • Therapydd drama
  • Therapydd cerddoriaeth
  • Gwyddonydd biofeddygol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Gwyddonydd biofeddygol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Ciropodyddion
  • Podiatrydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Gwyddonwyr clinigol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Dietegydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Dosbarthwr cymhorthion clyw

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Therapydd galwedigaethol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Ymarferydd adran lawfeddygol

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Orthoptydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Parafeddyg

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Therapydd corfforol
  • Ffisiotherapydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Seicolegydd clinigol
  • Seicolegydd cynghori
  • Seicolegydd Addysg
  • Seicolegydd fforensig
  • Seicolegydd Iechyd
  • Seicolegydd galwedigaethol
  • Seicolegydd ymarferydd
  • Seicolegydd cofrestredig
  • seicolegydd chwaraeon ac ymarfer corff

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Orthotydd
  • Prosthetydd

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Radiograffydd diagnostig
  • Radiograffydd
  • Radiograffydd Therapiwtig

 • Teitl(au) gwarchodedig:

  • Therapydd lleferydd ac iaith
  • Therapydd lleferydd
Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 02/02/2021
Top